Kalite, ISG ve Çevre Politikamız

•   Ürünleri ve teknolojisi ile iyi hizmet ve kaliteli ürün sağlayıcısı olarak tanınmak, daha düşük maliyet ve yüksek verimlilik için teknolojik gelişmeleri takip etmek,

•   Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı olmak, bu felsefede ulusal ve uluslararası pazarda müşteri memnuniyetini sağlamak,

•   Hizmetimizin markalaşmasında kalite, kalitede sürekliliği vazgeçilmez kılarak müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak,

•   Yönetim stratejimiz çerçevesinde ekip olarak hedeflere ulaşmanın sorumluluğunu taşımak,

•   Tedarikçilerimizi sürekli gelişim ve iyileştirme bilinci ile eğitmek,

•   Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Çevre ve ISG ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek,

•   Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi ve sürdürülebilirliği için çalışanların katılımını sağlamak,

•   Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş ve çevre kazalarının azaltılması hususunda ilgili önlemleri almak,

•   İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

•   Çalışanların, Alt Yüklenicilerin, Ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan Şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için ISG mevzuatlarına ve diğer tüm gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak,

•   Kaynakları en az tüketerek çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamak,

•   Faaliyetleri esnasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel atıkların uygun bertarafı ile kirliliğin önlenmesini amaçlarken, çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

•   Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişmek için çalışanlarını Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek, bilinçlendirmek ve gözetmek,

•   Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artmasını ilke edindik ve bunu politikamız olarak sizlerle paylaşmaktayız.