Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI   KANUNU AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

  • İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”), SEBA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi,hukukisebebive KVKK’nın11.maddesindesayılandiğerhaklarınızlailgiliolarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıylasunulmaktadır.

  • Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni içinTıklayınız.