Seba Çevre

Seba Kimya, üretim sürecinde çevreye ve geri dönüşüme duyarlı bir süreç izlemektedir. Doğanın ve sürdürülebilirliğinin öneminin farkında olan Seba Kimya, tüm üretim organizasyonu içerisinde atık yönetimini yapmakta olup ÇEVKO belgesine sahiptir.. Bunların yanı sıra Seba Kimya, Valilik tarafından resmi olarak verilmiş olan ÇED Gerekli Değildir belgesine de sahiptir.

Seba Kimya ve çalışanları ulusal ve uluslararası olarak belirlenmiş olan yasal mevzuat ve düzenlemelerin tamamına uymaktadır. Ayrıca bilimsel gelişmeler ve teknolojinin de ışığında çevresel kirlenmeyi önlemek için gerekli çalışmaları da gerçekleştirmektedir.