KVKK Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN VERİ SORUMLUSUNA YAPACAĞI BAŞVURULAR İÇİN BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. Maddesinden doğan haklarını kullanmak isteyen kişilerin bu formu doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla Şirketimize ulaştırması gerekmektedir.
  • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “
  • “Aydınlı - KOSB Mah.Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. Tuna Cad. No: 6 Aydınlı-Tuzla İSTANBUL TÜRKİYEadresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
  • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
  •  Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizinsebakimya@hs01.kep.tre- posta adresine iletebilirsiniz,
  •  Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerindensebakimya@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
  • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.
Şirketimize yukarıdaki yollardan biri ile ulaşan başvuruda yer alan talepler, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede vetalebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin cevabımız Kişisel Veri Sahibine 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Yapılan talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tarafınızdan Şirketimiz tarafından talep edilecektir. 

Kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yapacağı başvurular için başvuru formu içinTıklayınız.